Komatsu NT 17 2.5 Ton – Hyundai 2.5 Ton

Komatsu NT-17 2.5 Ton